Vad är WordPress? Vad är Joomla?

WordPress och Joomla är två av världens mest använda publiceringssystem. De är mycket flexibla och anpassningsbara, samtidigt som de är stabila och säkra. De följer webbstandarder och är sökmotorvänliga. Systemen är kostnadsfria för dig som användare.

Trots sin komplexitet är både WordPress och Joomla lätta att underhålla och bygga ut för dig som användare. De är inte svårare än Word, och du behöver inga programmeringskunskaper. Du behöver heller inte installera någon programvara. Du sköter din webbplats i din webbläsare.

Vad är webbstandarder?

Webbstandarder är rekommendationer från World Wide Web Consortium (W3C) och andra standardiseringsorgan för vilka tekniska krav en webbsida ska motsvara så att den ska vara hållbar i längden. Informationen ska kunna vara tillgänglig för så många användare som möjligt och fungera korrekt i alla webbläsare (Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer etc).